MXH là kênh truyền thông quan trọng cho các công ty chứng khoán

NỘI DUNG CHÍNH CỦA BÁO CÁO

Thị trường chứng khoán liên tục lập kỷ lục, lúc này trên mạng xã hội cũng bùng nổ thảo luận về chứng khoán. Với các công ty chứng khoán, mạng xã hội là kênh truyền thông quan trọng để quảng bá và nắm bắt tâm lý nhà đầu tư.
Báo cáo này bao gồm 05 nội dung chính:

Mạng xã hội "bùng nổ" thảo luận về Chứng khoán

MXH bùng nổ các thảo luận về chứng khoán ra sao?
  • Mạng xã hội bùng nổ thảo luận về chứng khoán ra sao? 
  • Tại sao MXH là kênh truyền thông quan trọng với công ty chứng khoán?

Đối tượng nhà đầu tư mà công ty chứng khoán cần quan tâm

Chân dung 05 nhóm đối tượng nhà đầu tư trên MXH
  • Chân dung 05 đối tượng nhà đầu tư trên MXH?
  • Tâm lý nhà đầu tư trên MXH bị tác động ra sao?
  • 5 nguồn thông tin ảnh hưởng lớn đến tâm lý nhà đầu tư F0 mà công ty chứng khoán cần theo dõi?
  • Top rào cản và tiêu chí lựa chọn công ty chứng khoán của nhà đầu tư?

Thị trường chứng khoán thuộc top 10 ngành nhạy cảm về thông tin,

đặc biệt là tin tiêu cực

Top 03 vấn đề phổ biến gây khủng hoảng truyền thông ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán

Top 5 vấn đề khủng hoảng truyền thông năm 2022

  • Top 3 vấn đề phổ biến gây khủng hoảng gây ảnh hưởng đến công ty chứng khoán?
  • Các công ty chứng khoán cần làm gì để đối phó với tin tiêu cực?
Đánh giá hoạt động truyền thông của Top 10 công ty chứng khoán trên Mạng xã hội?
Các hoạt động truyền thông nổi bật của các công ty chứng khoán?

Top 10 công ty chứng khoán hoạt động sôi nổi nhất trên Mạng Xã Hội

  • Top 3 Công ty chứng khoán  dẫn đầu về  thị phần môi giới SSI, VPS, VNDS  diễn ra trên mạng xã hội ra sao?  
  • Các hoạt động truyền thông nổi bật của top 10 Công ty chứng khoán?

ĐĂNG KÝ TẢI BÁO CÁO MIỄN PHÍ